ติดต่อเรา (Contact Us)
ช่องทางการติดต่อ/สอบถามข้อมูล การยื่นฟ้องคดีออนไลน์
สำหรับคู่กรณี/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี
Add Line ID : @956rvkzh
สำนักงานศาลปกครอง
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111 , Call Center ศาลปกครอง 1355
 

© 2019 สำนักงานศาลปกครอง. All Rights Reserved.
Best viewed with Google Chrome 71 or IE 11.0